Na ostatniej sesji radni zadecydowali o udzieleniu dofinansowań inwestorom chcącym podjąć się renowacji swoich zabytków. Sprawdziliśmy, na które zabytki były złożone wnioski.

Obserwuj nas:

Rada Miasta Zduńska Wola na sesji w marcu przyjęła cztery uchwały, którymi przyznała dotacje na renowację zabytkowych nieruchomości. Cel działania samorządu, to zapewnienie ochrony i konserwacji zabytkowej substancji w przestrzeni publicznej. A ta ma istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku miasta. Do gminnej ewidencji zabytków miasta Zduńska Wola wpisanych jest niemal 300 obiektów.

Wnioski były przyjmowane do 30 września 2023 roku. Wpłynęło ich jedenaście, z czego po rozpatrzeniu przez komisję wybrano cztery. Komisja rozdysponowała 90 tys. zł.

Dwa wnioski pozostały bez rozpatrzenia, bo nie spełniły wymogów formalnych. Pozostali właściciele zabytków, które nie otrzymały dofinansowania, otrzymali pisma informujące o odrzuceniu wniosku z uwagi na brak środków w tym rozdaniu.

Adresy zabytków, na których renowację złożono wnioski w 2023 roku (pogrubioną czcionką zaznaczono te, które otrzymały dotacje – po kliknięciu przeniesie do map Google i widoku streetview):
przy Alejach Kościuszki 10
przy ul. Szpitalnej 4
przy Placu Wolności 4
przy ul. Królewskiej 19
przy Placu Wolności 25
przy ul. Stefana Złotnickiego 18
przy ul. Stefana Złotnickiego 16
przy ul. Fabrycznej 4
przy ul. Fabrycznej 2
przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 27
przy ul. Kombatantów 1

Kwota, o jaką mogli starać się właściciele nieruchomości wpisanych do gminnego rejestru zabytków wynosiła maksymalnie 30 tys. zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Muszą zostać wykonane najpóźniej do 30 listopada 2024 roku.

Czy właściciele, którzy nie otrzymali dofinansowania, zdecydują się na remont bez niego? Ciężko powiedzieć – bo choć było ono kroplą w morzu potrzeb aby przeprowadzić większość prac remontowych, stanowiło z pewnością sporą pomoc. Można się domyślać, że niektórzy właściciele spróbują ponownie złożyć wniosek w tym roku i planowane remonty przesuną się w czasie.

Fabryczna 4

Miasto udzieliło dotacji w wysokości 20 tys. zł na dofinansowanie prac budowlanych. Roboty mają polegać na remoncie elewacji, wymianie stolarki okiennej, wykonaniu izolacji termicznej oraz odrestaurowaniu drzwi wejściowych w budynku.

Komisja brała pod uwagę wartość historyczną, artystyczną i znaczenie obiektu w strukturze urbanistycznej miasta. Obiekt jest wpisany do ewidencji zabytków pod nr 25, to dom właściciela fabryki.

Dąbrowskiego 27 – „Stara poczta”

Kwotę 30 tys. zł otrzyma właściciel kamienicy przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 27 w Zduńskiej Woli. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie prac i robót budowlanych polegających na naprawie i konserwacji tynków na elewacji ściany od strony północnej budynku. Nieruchomość jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 16.

Kamienica zachowała wiele detali architektonicznych z charakterystycznymi, znajdującymi się od strony północnej ryzalitami zaznaczonymi na fasadzie w formie występu w murze. Ponadto elewację narożną udekorowano balkonami, z zachowaną ozdobną balustradą. Rozmiar kamienicy powoduje, że wyraźnie wyróżnia się z otoczenia stanowiąc swoistą dominantę w krajobrazie ulicy.

Złotnickiego 16

Dotację z budżetu miasta Zduńska Wola w wysokości 17,5 tys. zł przyznano właścicielowi budynku przy ulicy Stefana Złotnickiego 16 w Zduńskiej Woli, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 244.

Pieniądze przeznaczone zostaną na dofinansowanie prac polegających na odrestaurowaniu, renowacji, czyszczeniu oraz impregnacji drewnianych gontów. Komisja uznała, że dominujące w krajobrazie tej części miasta charakterystyczne drewniane budynki, tzw. Domy Tkaczy, wpisały się trwale w krajobraz zarówno urbanistyczny jaki i kulturowy i stanowią istotną wartość zabytkową i historyczną. Domy Tkaczy stanowią dobrze zachowane przykłady architektury drewnianej z połowy XIX wieku znajdujące się w Zduńskiej Woli.

Królewska 19

Czwarta dotacja w wysokości 22,5 tys. zł została przeznaczona na nieruchomość przy ulicy Królewskiej 19 w Zduńskiej Woli. Jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 86. To hala fabryczna z zespołu dawnej fabryki Krentza.

Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie robót polegających na wypiaskowaniu ściany fabryki. Zachowany w tak dobrym stanie budynek hali pofabrycznej jest niezwykle cennym zabytkiem oraz wyróżnikiem krajobrazowym w historycznym centrum miasta. Z zachowanymi w najbliższej okolicy zabudowaniami pofabrycznymi, kościołem chrześcijan Baptystów i kamienicami mieszkalnymi z początku XX wieku, tworzy obszar o dużym znaczeniu kulturowym dla miasta oraz atrakcję turystyczną. Zachowanie i kolejne prace służące możliwie najwierniejszemu odtworzeniu wyglądu elewacji z okresu gdy budynki pełniły funkcję przemysłową, leży w interesie miasta, które buduje swoją tożsamość historyczną w oparciu o dziedzictwo przemysłu tkackiego.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: