Rada Miasta Zduńska Wola podjęła kroki, które doprowadzić mają do powstania w mieście samorządowego żłobka. Będzie miał siedzibę przy ul. Sieradzkiej, w miejscu przedszkola numer 11.

Obserwuj nas:

W Zduńskiej Woli powstanie publiczny żłobek zaplanowany dla 68 maluchów. Miejska placówka zostanie utworzona z pomocą dotacji, jaką samorząd otrzymał zarówno na stworzenie, jak i na późniejszą opiekę nad dziećmi.

Nowa placówka ma powstać ma w budynku, jaki obecnie zajmuje Publiczne Przedszkole nr 11. Obiekt przy ul. Sieradzkiej zostanie przystosowany do nowych potrzeb po opuszczeniu placówki przez podopiecznych.

Rada Miasta Zduńska Wola przyjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola, co rozpoczyna całą procedurę. Przedszkole będzie mogło zostać zlikwidowane przez samorząd z końcem roku szkolnego, po uzyskaniu przez miasto pozytywnej opinii kuratora oświaty. Potrzebna też będzie do tego kolejna uchwała Rady Miasta Zduńska Wola.

Obecnie, w roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu przy ul. Sieradzkiej działają trzy oddziały. Po zamknięciu placówki sześciolatki przejdą do szkół podstawowych, a młodsze dzieci znajdą opiekę w pozostałych ośmiu przedszkolach na terenie Zduńskiej Woli, zgodnie z wyborem rodziców.

Dane demograficzne pokazują, że w kolejnych latach w Zduńskiej Woli będzie malało zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach. W tym roku szkolnym w Zduńskiej Woli w przedszkolach jest utworzonych 11 oddziałów dla tak zwanych starszaków, a w szkołach podstawowych 3 zerówki. Te dzieci trafią we wrześniu do szkół podstawowych jako pierwszaki. W roku szkolnym 2024/2025, w roczniku starszaków będzie 269 dzieci, dla których będzie potrzeba utworzenia miejsc w 11 oddziałach. W następnym roczniku jest jeszcze mniej dzieci, tylko 235.

Żłobek miejski będzie tworzony po przeprowadzeniu niezbędnej adaptacji budynku przy ul. Sieradzkiej. Prace związane z dostosowaniem dwukondygnacyjnego budynku powinny rozpocząć się w lipcu 2024 roku. Placówka ma zacząć przyjmować dzieci w roku 2025. Miasto otrzymało dotację na przygotowanie budynku, a także na opiekę nad dziećmi. Dofinansowanie zostało przyznane z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Maluch plus”. Żłobek publiczny w Zduńskiej Woli przygotowany zostanie na 68 miejsc. Z programu dofinansowane zostaną prace adaptacyjne. Łączny koszt obliczono na ponad 4,2 mln zł. Dotacja to blisko 2,8 mln zł. Dodatkowo miasto pozyskało 2 mln zł Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na opiekę nad dziećmi przebywającymi w żłobku publicznym. Miejska placówka będzie wspomagana w ten sposób przez trzy kolejne lata.

Budynek ma zostać ocieplony, naprawiony zostanie dach i wymienione okna oraz drzwi. Zaplanowano także budowę windy zewnętrznej. Będą wymienione lub przebudowane instalacje, pojawi się także klimatyzacja. Przewidziano montaż instalacji fotowoltaicznej. Planowana jest częściowa wymiana ogrodzenia, zbudowanie parkingów, drogi wewnętrznej dojazdowej i dojść, wymiana urządzeń na placu zabaw. Placówka zyska nowe wyposażenie sal zajęciowych, toalet oraz stołówki.

Obecnie w Zduńskiej Woli działają żłobki niepubliczne i kluby dziecięce. Takich placówek  jest obecnie 10, natomiast 6 z nich otrzymuje dotacje z budżetu miasta. Zduńska Wola przekazuje podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta dotację celową w wysokości 250 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie miasta objęte opieką w żłobku oraz w wysokości 100 zł miesięcznie na każde dziecko ze Zduńskiej Woli objęte opieką w klubie dziecięcym.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: