12.01.2022

źródło: Urząd Miasta, Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe

Sprawdź pozostałe informacje ze Zduńskiej Woli

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej nominował skwer Pawła Królikowskiego do nagrody
w konkursie „Inwestycja z perspektywą”. Najlepszą samorządową inwestycję współfinansowaną z
Funduszy Europejskich wybiorą internauci. Elektroniczne głosowanie potrwa do 10 lutego do godziny 16:00. Strona dopuszcza wielokrotne głosowanie (więc wiecie, co z tym zrobić).

Skwer został zaprojektowany przez mieszkańców. W samym centrum miasta powstał nowy zielony przyczółek. W centralnym punkcie zamontowana została fontanna tryskająca wodą spod powierzchni ziemi, drewniany amfiteatr i wygodne ławki. Można tu odpocząć od miejskiego pędu, spotkać się ze znajomymi czy pograć w szachy. Nowy zieleniec został nazwany imieniem Pawła Królikowskiego.
Zduńskowolanina, znanego aktora filmowego i teatralnego. Uroczyste otwarcie nastąpiło 16 czerwca 2022r. podczas Dni Zduńskiej Woli (choć został oddany do użytku niemal miesiąc wcześniej).

To nie będzie pierwszy raz, kiedy Zduńska Wola zostanie doceniona przez PAP

Zduńska Wola zwyciężyła w konkursie Innowacyjny Samorząd, który zorganizowany został w 2022 roku przez Polską Agencję Prasową. Kapituła konkursowa doceniła aplikację Stop Smog, która wylicza koszty wymiany pieca węglowego. Drugie miejsce w tej kategorii zajęło wówczas Opole, a trzecie – Rzeszów. Do konkursu swój udział zgłosiło niemal 70 gmin miejskich z całej Polski.

Jak zagłosujesz?

  • Wejdź na stronę internetową konkursu
  • Kursorem zaznacz województwo łódzkie i wybierz Zduńska Wola: Skwer Pawła Królikowskiego
  • Wpisz kod, który widzisz na obrazu i oddaj głos.

Dodatek osłonowy, czyli nowe, specjalne świadczenie, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności dla budżetów domowych. Dodatek przysługuje osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Wnioski można składać do 31 października 2022r.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 lub 1062,50zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 lub 1437,50zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca 2022 i do 2 grudnia 2022.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Jak i gdzie złożyć wniosek:

Wniosek można złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub w formie papierowej (tutaj można pobrać wniosek, natomiast tutaj jest pomoc w wypełnieniu wniosku). Te tradycyjne wnioski, przyjmuje urząd właściwy dla miejsca zamieszkania:

Miasto Zduńska Wola: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 8, tel. 436569160. Obsługa mieszkańców od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30. mail: sekretariat@mopcos.pl

Gmina Zduńska Wola: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, ul. Zielona 30, pokój 6, I piętro, tel. 438253388;

Gmina i Miasto Szadek: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku, ul. Warszawska 7, tel. 438215620;

Gmina Zapolice: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach, ul. Plac Strażacki 5, tel. 438231976.