10.01.2023

Działasz na rzecz Zduńskiej Woli i jej mieszkańców? Wypełnij ankietę. Miasto tworzy bazę organizacji pozarządowych.

źródło: Urząd Miasta Zduńska Wola

Urząd przygotował ankietę, w której pyta zduńskowolskich społeczników o zakres i obszar działalności. Aktywiści mogą wskazać także ostatnio zrealizowane projekty i nakreślić problemy w prowadzeniu działalności społecznej. Wypełnienie internetowej ankiety zajmuje nie więcej niż pięć minut.

Stworzenie miejskiej bazy skutecznie pomoże zdiagnozować nam potrzeby i wskazać nowe obszary działalności. Chcemy jak najlepiej wspierać organizacje pożytku publicznego i poszerzać ofertę skierowaną do nich.

Michalina Łagunionok, zastępca dyrektora Biura Strategii i Rozwoju Miasta

Inkubator w rękach mieszkańców

W wyremontowanej kamienicy w centrum Zduńskiej Woli powstała już przestrzeń, która przy ulicy Łaskiej 38 łączy stowarzyszenia, fundacje i grupy nieformalne. Jest to miejsce społecznej aktywności mieszkańców. Przestrzeń Inkubatora Inicjatyw Społecznych jest nieodpłatnie udostępniana dla mieszkańców.
Chcesz skorzystać z nowoczesnych sali konferencyjnych czy studia nagrań? Skontaktuj się z Miejskim Domem Kultury, tel. 723 101 003 , email: inkubator@mdk-zdunskawola.pl

Jak mogę wypełnić ankietę?

  • Elektronicznie. Wejdź na stronę internetową: https://zdunskawola.pl/ankiety/ankieta-opp22/ i wypełnij formularz.
  • Tradycyjnie. Papierowy formularz złożysz w Kancelarii Urzędu Miasta przy ulicy Stefana Złotnickiego 12, w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, wtorki-piątki w godz. 7.30-15.30.

Urząd zbiera opinie do 31 stycznia.

Chcesz być na bieżąco z nowościami na stronie? Obserwuj te profile:
Facebook, Instagram, Twitter, TikTok