25.09.2022

Zduńska Wola znalazła się w gronie trzydziestu polskich miast, które zaprezentowały swoje doświadczenia w polityce zrównoważonego rozwoju.

Wydany przez United Nations Association – Poland raport pt. „Zrównoważony rozwój miast w Polsce: od teorii do praktyki” powstał w ramach programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju.

źródło: Urząd Miasta Zduńska Wola

Sprawdź pozostałe informacje ze Zduńskiej Woli

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej nominował skwer Pawła Królikowskiego do nagrody
w konkursie „Inwestycja z perspektywą”. Najlepszą samorządową inwestycję współfinansowaną z
Funduszy Europejskich wybiorą internauci. Elektroniczne głosowanie potrwa do 10 lutego do godziny 16:00. Strona dopuszcza wielokrotne głosowanie (więc wiecie, co z tym zrobić).

Skwer został zaprojektowany przez mieszkańców. W samym centrum miasta powstał nowy zielony przyczółek. W centralnym punkcie zamontowana została fontanna tryskająca wodą spod powierzchni ziemi, drewniany amfiteatr i wygodne ławki. Można tu odpocząć od miejskiego pędu, spotkać się ze znajomymi czy pograć w szachy. Nowy zieleniec został nazwany imieniem Pawła Królikowskiego.
Zduńskowolanina, znanego aktora filmowego i teatralnego. Uroczyste otwarcie nastąpiło 16 czerwca 2022r. podczas Dni Zduńskiej Woli (choć został oddany do użytku niemal miesiąc wcześniej).

To nie będzie pierwszy raz, kiedy Zduńska Wola zostanie doceniona przez PAP

Zduńska Wola zwyciężyła w konkursie Innowacyjny Samorząd, który zorganizowany został w 2022 roku przez Polską Agencję Prasową. Kapituła konkursowa doceniła aplikację Stop Smog, która wylicza koszty wymiany pieca węglowego. Drugie miejsce w tej kategorii zajęło wówczas Opole, a trzecie – Rzeszów. Do konkursu swój udział zgłosiło niemal 70 gmin miejskich z całej Polski.

Jak zagłosujesz?

  • Wejdź na stronę internetową konkursu
  • Kursorem zaznacz województwo łódzkie i wybierz Zduńska Wola: Skwer Pawła Królikowskiego
  • Wpisz kod, który widzisz na obrazu i oddaj głos.

Podczas spotkania eksperckiego w Ośrodku Informacji ONZ w Warszawie przedstawiciele Urzędu Miasta wzięli udział w debacie z przedstawicielami ministerstw, funduszy rozwoju, samorządowcami oraz młodzieżą.

Opowiedzieli m.in: o aplikacji Stop Smog, (którą doceniła kapituła w konkursie Innowacyjny Samorząd 2022 w maju br.), jednak nie tylko. Przybliżyli także temat współpracy ze startupem Cleanstock. Prowadzą wspólnie pilotaż zaawansowanego oprogramowania do zarządzania zieloną energią w szkole wyposażonej w panele fotowoltaiczne.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce (United Nations Associtation – Poland, UNAP). To organizacja pozarządowa. Współpracuje z samorządami, placówkami dyplomatycznymi i przedstawicielami organizacji międzynarodowych działających na rzecz promocji ideałów i programów realizowanych przez ONZ.

Raport ze spotkania

Jak możemy przeczytać na stronie stowarzyszenia, obecnie ponad 50% całej populacji naszej planety mieszka w miastach. Ponadto, odpowiada za 60 – 80% światowego zużycia energii oraz za 75% globalnej emisji CO2. Z uwagi że to znaczne obciążenie dla ośrodków miejskich, muszą one kreować w tych warunkach odpowiednią politykę. Powinna ona łączyć postępującą urbanizację z ochroną środowiska, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Tym samym, zrównoważony rozwój miast jest nieodłącznym elementem postępu w zakresie realizacji Agendy 2030. Tym samym, jednym z głównych obszarów działań UNAP jest współpraca z jednostkami administracji publicznej oraz samorządami na rzecz wdrażania w Polsce siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR).

Uważamy, że kluczową rolę w tym procesie mają do odegrania właśnie miasta i z tego powodu w naszych działaniach dużo uwagi przywiązujemy do Celu 11 tj. „zrównoważone miasta i społeczności”. Niniejszy raport powstał w ramach programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju. Stworzenie raportu zostało poprzedzone otwartymi debatami z mieszkańcami oraz formalnymi spotkaniami z władzami miast.

unapoland.org

Jednym z istotnych elementów Raportu była ankieta, którą UNAP wysłało do wszystkich miast biorących udział w projekcie. Jej celem było zebranie twardych danych dotyczących zagadnień związanych z szeroko pojętym zrównoważonym rozwojem i ekologią.

grafika: unapoland.org

Pytania dotyczyły kwestii związanych z niskoemisyjnym transportem publicznym oraz dostępnością ścieżek rowerowych. Pytano też o zazielenianie miast, czy przetwarzanie odpadów. W tej części Raportu zamieszczono analizę danych ilościowych. Przedstawiono także najciekawsze obserwacje w postaci liczb bezwzględnych oraz tendencji, które można zaobserwować w odpowiedziach ankietowanych miast.

W raporcie zawarto również wkłady od kluczowych podmiotów w procesie realizacji CZR w miastach – przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej.

Partnerem strategicznym publikacji jest ENEA S.A. Raport objęło patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Pełny raport możecie ściągnąć tutaj.

Chcesz być na bieżąco z nowościami na stronie? Obserwuj te profile:
Facebook, Instagram, Twitter, TikTok