25.09.2022

Zduńska Wola znalazła się w gronie trzydziestu polskich miast, które zaprezentowały swoje doświadczenia w polityce zrównoważonego rozwoju.

Wydany przez United Nations Association – Poland raport pt. „Zrównoważony rozwój miast w Polsce: od teorii do praktyki” powstał w ramach programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju.

źródło: Urząd Miasta Zduńska Wola

Podczas spotkania eksperckiego w Ośrodku Informacji ONZ w Warszawie przedstawiciele Urzędu Miasta wzięli udział w debacie z przedstawicielami ministerstw, funduszy rozwoju, samorządowcami oraz młodzieżą.

Opowiedzieli m.in: o aplikacji Stop Smog, (którą doceniła kapituła w konkursie Innowacyjny Samorząd 2022 w maju br.), jednak nie tylko. Przybliżyli także temat współpracy ze startupem Cleanstock. Prowadzą wspólnie pilotaż zaawansowanego oprogramowania do zarządzania zieloną energią w szkole wyposażonej w panele fotowoltaiczne.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce (United Nations Associtation – Poland, UNAP). To organizacja pozarządowa. Współpracuje z samorządami, placówkami dyplomatycznymi i przedstawicielami organizacji międzynarodowych działających na rzecz promocji ideałów i programów realizowanych przez ONZ.

Raport ze spotkania

Jak możemy przeczytać na stronie stowarzyszenia, obecnie ponad 50% całej populacji naszej planety mieszka w miastach. Ponadto, odpowiada za 60 – 80% światowego zużycia energii oraz za 75% globalnej emisji CO2. Z uwagi że to znaczne obciążenie dla ośrodków miejskich, muszą one kreować w tych warunkach odpowiednią politykę. Powinna ona łączyć postępującą urbanizację z ochroną środowiska, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Tym samym, zrównoważony rozwój miast jest nieodłącznym elementem postępu w zakresie realizacji Agendy 2030. Tym samym, jednym z głównych obszarów działań UNAP jest współpraca z jednostkami administracji publicznej oraz samorządami na rzecz wdrażania w Polsce siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR).

Uważamy, że kluczową rolę w tym procesie mają do odegrania właśnie miasta i z tego powodu w naszych działaniach dużo uwagi przywiązujemy do Celu 11 tj. „zrównoważone miasta i społeczności”. Niniejszy raport powstał w ramach programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju. Stworzenie raportu zostało poprzedzone otwartymi debatami z mieszkańcami oraz formalnymi spotkaniami z władzami miast.

unapoland.org

Jednym z istotnych elementów Raportu była ankieta, którą UNAP wysłało do wszystkich miast biorących udział w projekcie. Jej celem było zebranie twardych danych dotyczących zagadnień związanych z szeroko pojętym zrównoważonym rozwojem i ekologią.

grafika: unapoland.org

Pytania dotyczyły kwestii związanych z niskoemisyjnym transportem publicznym oraz dostępnością ścieżek rowerowych. Pytano też o zazielenianie miast, czy przetwarzanie odpadów. W tej części Raportu zamieszczono analizę danych ilościowych. Przedstawiono także najciekawsze obserwacje w postaci liczb bezwzględnych oraz tendencji, które można zaobserwować w odpowiedziach ankietowanych miast.

W raporcie zawarto również wkłady od kluczowych podmiotów w procesie realizacji CZR w miastach – przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej.

Partnerem strategicznym publikacji jest ENEA S.A. Raport objęło patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Pełny raport możecie ściągnąć tutaj.

Chcesz być na bieżąco z nowościami na stronie? Obserwuj te profile:
Facebook, Instagram, Twitter, TikTok