Karszniczanie dowiedzieli się, gdzie będzie wkrótce budowana kanalizacja, które ulice będą przebudowywane oraz co najważniejsze, że do Karsznic zostanie zbudowany miejski ciepłociąg.

Obserwuj nas:

Mieszkańcy Karsznic uczestniczyli we wtorek w zebraniu, które odbyło się w filii MDK.

Zarząd Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice przygotował sprawozdanie ze swoich działań w 2023 roku. Zostało ono przyjęte przez mieszkańców w głosowaniu, podobnie jak plan działań na rok 2024. To między innymi organizacja wydarzeń kulturalnych oraz uroczystości patriotycznych. Działacze lokalni stawiają sobie także za cel doprowadzenie do przebudowy dróg i chodników na terenie osiedla.

O inwestycjach przeprowadzonych oraz planowanych w Karsznicach informowali mieszkańców przedstawiciele samorządu. Poniżej przedstawiamy streszczoną listę:

  • wykonana przebudowa Staszica, Spółdzielczej, Maratońskiej i Sportowej (na tej ostatniej dokończenie nastąpi w tym roku),
  • zaplanowane oświetlenie Narciarskiej,
  • zaplanowana przebudowa Turystycznej i Poprzecznej, utwardzenie Długosza,
  • MPWiK planuje budowę kanalizacji na Saneczkowej i Tenisowej,
  • projektowana budowa sieci ciepłowniczej, najpierw ciepłociągu łączącego Karsznice z EC (od Murarskiej, przez Łanową do Piotra Skargi i centrum osiedla). Koniec tej inwestycji UM planuje na przełom roku 2025 i 2026,
  • samorząd planuje nowy pawilon w skansenie lokomotyw w którym miałaby znaleźć się sala multimedialna,
  • samorząd rozpoczął starania o ustanowienie 25 lutego jako święto karsznickich kolejarzy – żołnierzy działających w ruchu oporu, którzy zginęli podczas II wojny światowej,
  • pielęgnacja drzewostanu przy Grunwaldzkiej, placu Zwycięstwa i 1 maja oraz próba doprowadzenia do tego, by zakład energetyczny zamienił linie energetyczne z napowietrznych na podziemne.

zdjęcia: UM Zduńska Wola

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: