Sześć proekologicznych projektów zostanie poddanych ocenie mieszkańców. Opiniowanie przyrodniczych pomysłów w Zielonym Budżecie Zduńskiej Woli startuje już w czwartek, 1 czerwca.

Obserwuj nas:

Urząd zrealizuje proekologiczne pomysły mieszkańców. Już 1 czerwca startuje opiniowanie projektów zgłoszonych do drugiej edycji Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. Najwyżej ocenione zielone inicjatywy zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Na ich realizację urząd przeznaczy minimum 250 tys. zł. Zielony Budżet Zduńskiej Woli ma charakter konsultacyjny. Przez cały czerwiec na specjalnie przygotowanej stronie internetowej mieszkańcy będą mogli wyrazić opinię na ich temat.

Pierwsza edycja Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli odbyła się w roku ubiegłym. Do oceny przez mieszkańców poddanych zostało jedenaście przyrodniczych pomysłów. Pierwsze miejsce w głosowaniu zajęły Kwiatowe Kaskady w Karsznicach, które już ubogaciły Plac Zwycięstwa oraz ulicę 1 Maja w sąsiedztwie filii Miejskiego Domu Kultury. Drugim projektem było  Zielone Osiedle Jana Pawła II. Zielony zakątek jeszcze w tym roku zostanie wybudowany na działce przy ulicy Paprockiej.

Harmonogram konsultacji:

Zbieranie opinii od Mieszkańców – od 1 do 30 czerwca 2023 r.
Ogłoszenie wyników konsultacji do 7 lipca 2023 r.

Ekologiczne pomysły mieszkańców, które będą opiniowane:

Pielęgnacja drzewostanu – kaskady kwiatowe

Krótki opis zadania:
Zadaniem projektu będzie uporządkowanie drzewostanu w Zduńskiej Woli na osiedlu Karsznice oraz poprawa estetyki ul. Grunwaldzkiej.
Szczegółowy opis zadania:
Zadaniem projektu jest uporządkowanie drzewostanu w Zduńskiej Woli na osiedlu Karsznice. Mieszkańcy oczekują zadbania o drzewa w pasach drogowych wyszczególnionych ulic. Wysokie drzewa mają wpływ na uszkodzenia linii energetycznych podczas burz, wiatrów, co powoduje brak prądu. Brak przycinek drzew ma wpływ na chodniki, które przez system korzeniowy są wypychane i stają się niebezpieczne dla pieszych. Po uporządkowaniu drzewostanu kwiatowe kaskady na ulicy Grunwaldzkiej wpłyną na dodatkową estetykę tej ważnej znajdującej się w centrum Karsznic ulicy. Jednocześnie będą połączeniem kaskad kwiatowych na Placu Zwycięstwa i ul. Stefana Okrzei, co stworzy ciąg kwiatowy w Karsznicach.
Lokalizacja zadania:
pielęgnacja drzew – ul. 1 Maja, Grunwaldzka, Kazimierza Kałużewskiego i Plac Zwycięstwa
kaskady kwiatowe – ul. Grunwaldzka
Kosztorys: 169 216 zł

Park kieszonkowy na Ogrodowej

Krótki opis zadania:
Przekształcenie obecnego terenu zielonego na rogu ulic Ogrodowej i Getta Żydowskiego na pełnoprawny park kieszonkowy.
Szczegółowy opis zadania:
Proponuje się poprzez dalsze nasadzenia i instalacje malej architektury w pełni zagospodarować teren pod adresem Ogrodowa 2, czyli działkę narożną przy skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Getta Żydowskiego.
W tym celu proponuje się:
– postawienie 3 ławek i 3 koszy na śmieci wzdłuż obecnej już ścieżki biegnącej przez ten teren,
– zbudowanie miejskich ławek bujanych w południowo-wschodnim narożniku działki, na stelażu stalowo-drewnianym,
– utwardzenie dojścia do ławek bujanych, oraz terenu pod nimi,
– posadzenie 6 nowych drzew kwitnących o obwodzie pnia min. 12 cm,
– posadzenie 10 nowych krzewów,
– postawienie 5 pergoli o szerokości ok 50 cm nad obecną ścieżką biegnącą przez działkę, oraz posadzenie roślin pnących,
– nasadzenia kwiatów na styku działki i ulicy Ogrodowej,
– ustawienie stelażu dla roślin pnących i posadzenie takowych w celu zasłonięcia ścian budynków stojących w granicy działki.
Dzięki niniejszym zmianom możliwe będzie przekształcenie tej niewielkiej przestrzeni na przyjemne miejsce do spędzania czasu dla okolicznych mieszkańców. Proponowane działki znajdują się w uczęszczanym punkcie miasta, w pobliżu zabudowy wielorodzinnej, co pozwala sądzić, że miejsce to będzie często uczęszczane.
Zainstalowanie miejskich ławek bujanych, wraz z ilością i rodzajem proponowanych nasadzeń, stanowić ma wyróżnik tego parku kieszonkowego na tle innych terenów zielonych naszego miasta.
Proponuje się poprzez dalsze nasadzenia i instalacje malej architektury w pełni zagospodarować teren pod adresem Ogrodowa 2, czyli działkę narożną przy skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Getta Żydowskiego.
Lokalizacja zadania:
Teren zielony na rogu ulic Ogrodowej i Getta Żydowskiego
Kosztorys: 120 000 zł

Zielone wrota Kępiny

Krótki opis zadania:
Zazielenienie nowego parkingu przy Kępinie na ul. Głównej, stworzenie zielonego znaturalizowanego obszaru pomiędzy parkingiem a ścieżką wokół Kępiny.
Szczegółowy opis zadania:
„Proponuje się zazielenienie terenu nowopowstałego parkingu przy ulicy Głównej, oraz obszaru znajdującego się pomiędzy parkingiem oraz ścieżką wokół zbiornika Kępina.
Na obszarze pomiędzy parkingiem a ścieżką wokół Kępiny proponuje się:
– posadzenie 30 drzew liściastych po obu stronach nowo-zbudowanego chodnika, sadzonki o obwodzie co najmniej 12 cm, drzew kwitnących, tworzących korony parasolowe, odsuniętych po obu stronach od ścieżki – tak aby docelowo korony drzew tworzyły zielony „”sufit”” nad ścieżką,
– stworzenie naturalnej łąki kwietnej na obszarze o kształcie trapezu wyznaczanego przez parking, nowy chodnik, ścieżkę wokół Kępiny oraz obecną ścieżkę gruntową wzdłuż lasu. Łąka może powstać poprzez ograniczenie koszenia tego obszaru, pozwolenie na jego naturalne „”zarośnięcie””. W celu poprawy estetyki miejsca proponuje się dodatkowe zastosowanie nasion dla łąk kwietnych,
– postawienie 2 ławek, oraz 2 koszy na śmieci wzdłuż chodnika prowadzącego z parkingu na Kępinę,
– posadzenie żywopłotów po obu stronach ścieżki prowadzącej z parkingu na Kępinę, tak aby z proponowanymi drzewami tworzyły zielony tunel.
Na obszarze samego parkingu i jego otaczającym proponuje się:
– montaż stojaka na rowery,
– posadzenie krzewów na wysepkach pomiędzy miejscami parkingowymi, w liczbie sztuk 6 oraz przy wjeździe na parking w liczbie sztuk 2,
– posadzenie 4 drzew liściastych wzdłuż ulicy Głównej na odcinku od wjazdu na parking do numeru 48, o obwodzie co najmniej 12-14 cm oraz 1 na połączeniu nowego chodnika ze ścieżką wokół Kępiny.
Dzięki niniejszym działaniom możliwe jest stworzenie wyjątkowego miejsca do parkowania samochodów dla wszystkich odwiedzających Kępinę. Dzięki proponowanym działaniom powstaną swoiste zielone wrota na Kępinę, będąc kolejnym wyróżnikiem naszego zduńskowolskiego zbiornika wodnego.
Dodatkowo proponowane zmiany zmniejszą negatywny wpływ zwiększonego ruchu samochodowego na parkingu. Proponowana łąka kwietna będzie stanowiła doskonały filtr zanieczyszczeń z rur wydechowych, stworzenie zielonego tunelu na ścieżce będzie zachęcało do spacerów wokół Kępiny, a nowe nasadzenia przy ulicy Głównej poprawią ogólną estetykę tego jakże często uczęszczanego na letnie spacery kawałka miasta.
Lokalizacja zadania:
Parking przy ulicy Głównej, wraz ze ścieżką prowadzącą z parkingu do Kępiny
Kosztorys: 89 989 zł

Społeczny ogród w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych

Krótki opis zadania:
Adaptacja przestrzeni podwórka i wejścia od ul. Łaskiej do Inkubatora Inicjatyw Społecznych Łaska 38 poprzez zastosowanie kompozycji kwietno-ziołowych w donicach i skrzyniach w celu zazielenienia przestrzeni i aktywizowania lokalnej społeczności.
Szczegółowy opis zadania:
Przestrzeń podwórka oraz wejście od ulicy Łaskiej Inkubatora Inicjatyw Społecznych Łaska 38 jest silnie nasłonecznione, co stwarza dobre warunki do uprawy roślin światłolubnych. Zastosowanie donic i skrzyń oraz nasadzenie pnączy przy ogrodzeniu pozwala na elastyczne zaaranżowanie niewielkich przestrzeni w celu poprawy estetyki i zwiększenia powierzchni zielonych. Projekt przewiduje ponadto zamontowanie dwóch zbiorników na deszczówkę przy rynnach budynku od strony podwórka. Specyfika Inkubatora (spotkania z mieszkańcami, niestandardowe godziny otwarcia) pozwoli na zaangażowanie, szczególnie lokalnej społeczności, do współtworzenia ogrodu społecznego. Możliwość wspólnej pielęgnacji roślin ma nie tylko walor integracyjny, ale również edukacyjny (szczególnie dla dzieci i seniorów).
Lokalizacja zadania:
Inkubator Inicjatyw Społecznych Łaska 38
Kosztorys: 14 820 zł

100 drzew dla Zduńskiej Woli

Krótki opis zadania:
Zakup i posadzenie 100 drzew na terenie Miasta Zduńska Wola.
Szczegółowy opis zadania:
Zakup i posadzenie drzew o obwodach wynoszących przynajmniej 12 cm na terenach miejskich w celu zazieleniania miasta i uzupełnienia luk w drzewostanie wraz z usługą podlewania przez rok. Proponowane lokalizacje to zbiornik retencyjny kępina, tereny zieleni przy ulicy prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza oraz pasy drogowe należące do Miasta które wymagają uzupełnienia nasadzeń.
Lokalizacja zadania:
Proponowane lokalizacje to zbiornik retencyjny Kępina, tereny zieleni przy ulicy prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza oraz pasy drogowe należące do Miasta które wymagają uzupełnienia nasadzeń.
Kosztorys: 61 320 zł

Zielone Przystanki Zduńskiej Woli

Krótki opis zadania:
Zadanie polega na aranżacji 10 przystanków zlokalizowanych przy ul. Sieradzkiej, Placu Wolności, Kościelnej oraz Łaskiej w celu zwiększenia komfortu pasażerów oczekujących na autobus oraz poprawy estetyki wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej miasta.
Szczegółowy opis zadania:
Zadanie polegać będzie na zagospodarowaniu zielenią 10 przystanków. Zakłada się nasadzenia w donicach lub innych formach głownie roślin oczyszczających powietrze wraz z systemem nawodnienia. Nasadzone rośliny obok walorów antysmogowych będą pełnić funkcję ochronną przed słońcem dla pasażerów, obniżać temperaturę otoczenia oraz istotnie poprawić bezpośrednie otoczenie przystanków, wpisując się w politykę miejską dotyczącą zazieleniania miasta oraz wytyczne określone w komponencie zielonej transformacji miast w KPO. Realizacja tego projektu będzie ważnym elementem proekologicznym kompatybilnym z kierunkową polityką miasta w tym zakresie, określoną m.in. w opracowanym systemie zasad zarządzania zielenią miejską.
Lokalizacja zadania:
ulica Sieradzka, Plac Wolności, ulica Łaska, ulica Kościelna
Kosztorys: 190 000 zł

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: