Pielęgnacja drzewostanu i kwiatowe kaskady w Karsznicach oraz Zielone Wrota Kępiny – te ekologiczne pomysły drugiej edycji Zielonego Budżetu urząd zrealizuje w roku 2024.

Obserwuj nas:

Dziękuję za podjęcie inicjatywy i zgłoszenie wielu ciekawych pomysłów do Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. Roślinność skutecznie obniża temperaturę powietrza i poprawia jakość powietrza.

prezydent Konrad Pokora

Prezydent spotkał się z autorami ekologicznych projektów na skwerze Pawła Królikowskiego. Jest to zielona oaza w samym centrum Zduńskiej Woli. Zieleniec został zaprojektowany razem z mieszkańcami. Podczas spacerów badawczych, wywiadach i ankietach zadecydowali, aby było to miejsce pełne kwiatów, zieleni z fontanną i drewnianym amfiteatrem.

Kolejne kwiatowe kaskady w Karsznicach

Kompozycje kolorowych kwiatów na ulicy Grunwaldzkiej. Mieszkańcy kolejarskiej dzielnicy zmobilizowali się i licznie zagłosowali na ekologiczną inwestycję pielęgnacji koron drzewostanu i kwiatowych kaskad. Projekt zyskał poparcie ponad trzystu mieszkańców i zajął pierwsze miejsce w tym rozdaniu.

Zadaniem projektu jest uporządkowanie koron drzewostanu w Zduńskiej Woli na osiedlu Karsznice. Mieszkańcy oczekują zadbania o drzewa w pasach drogowych wyszczególnionych ulic. Wysokie drzewa mają wpływ na uszkodzenia linii energetycznych podczas burz, wiatrów, co powoduje brak prądu. Brak przycinek drzew ma wpływ na chodniki, które przez system korzeniowy są wypychane i stają się niebezpieczne dla pieszych. Po uporządkowaniu drzewostanu kwiatowe kaskady na ulicy Grunwaldzkiej wpłyną na dodatkową estetykę tej ważnej znajdującej się w centrum Karsznic ulicy. Jednocześnie będą połączeniem kaskad kwiatowych na Placu Zwycięstwa i ul. Stefana Okrzei, co stworzy ciąg kwiatowy w Karsznicach.

Lokalizacja zadania:
pielęgnacja koron drzew – ul. 1 Maja, Grunwaldzka, Kazimierza Kałużewskiego i Plac Zwycięstwa
kaskady kwiatowe – ul. Grunwaldzka
Kosztorys: 169 216 zł

Zielone wrota Kępiny

Zazieleniony zostanie także nowy parking przy Kępinie na ulicy Głównej. Posadzone na nim zostaną nowe drzewa, mała łąka kwietna oraz żywopłot.

Liczymy, że na tym nowym parkingu zostanie posadzonych nieco więcej krzewów, które bardzo dobrze się sprawdzają w filtrowaniu spalin. Mamy też nadzieję, że mieszkańcy – za kilka lat, bo oczywiście nie zadzieje się to z dnia na dzień – będą mogli się cieszyć z zielonego tunelu, który powstanie właśnie pomiędzy nowopowstałym parkingiem a ścieżką rowerową okalającą Kępinę

Aleksander Guć, pomysłodawca projektu

Proponuje się zazielenienie terenu nowopowstałego parkingu przy ulicy Głównej, oraz obszaru znajdującego się pomiędzy parkingiem oraz ścieżką wokół zbiornika Kępina.
Na obszarze pomiędzy parkingiem a ścieżką wokół Kępiny proponuje się:
– posadzenie 30 drzew liściastych po obu stronach nowo-zbudowanego chodnika, sadzonki o obwodzie co najmniej 12 cm, drzew kwitnących, tworzących korony parasolowe, odsuniętych po obu stronach od ścieżki – tak aby docelowo korony drzew tworzyły zielony „sufit” nad ścieżką,
– stworzenie naturalnej łąki kwietnej na obszarze o kształcie trapezu wyznaczanego przez parking, nowy chodnik, ścieżkę wokół Kępiny oraz obecną ścieżkę gruntową wzdłuż lasu. Łąka może powstać poprzez ograniczenie koszenia tego obszaru, pozwolenie na jego naturalne „zarośnięcie”. W celu poprawy estetyki miejsca proponuje się dodatkowe zastosowanie nasion dla łąk kwietnych,
– postawienie 2 ławek, oraz 2 koszy na śmieci wzdłuż chodnika prowadzącego z parkingu na Kępinę,
– posadzenie żywopłotów po obu stronach ścieżki prowadzącej z parkingu na Kępinę, tak aby z proponowanymi drzewami tworzyły zielony tunel.
Na obszarze samego parkingu i jego otaczającym proponuje się:
– montaż stojaka na rowery,
– posadzenie krzewów na wysepkach pomiędzy miejscami parkingowymi, w liczbie sztuk 6 oraz przy wjeździe na parking w liczbie sztuk 2,
– posadzenie 4 drzew liściastych wzdłuż ulicy Głównej na odcinku od wjazdu na parking do numeru 48, o obwodzie co najmniej 12-14 cm oraz 1 na połączeniu nowego chodnika ze ścieżką wokół Kępiny.
Dzięki niniejszym działaniom możliwe jest stworzenie wyjątkowego miejsca do parkowania samochodów dla wszystkich odwiedzających Kępinę. Dzięki proponowanym działaniom powstaną swoiste zielone wrota na Kępinę, będąc kolejnym wyróżnikiem naszego zduńskowolskiego zbiornika wodnego.
Dodatkowo proponowane zmiany zmniejszą negatywny wpływ zwiększonego ruchu samochodowego na parkingu. Proponowana łąka kwietna będzie stanowiła doskonały filtr zanieczyszczeń z rur wydechowych, stworzenie zielonego tunelu na ścieżce będzie zachęcało do spacerów wokół Kępiny, a nowe nasadzenia przy ulicy Głównej poprawią ogólną estetykę tego jakże często uczęszczanego na letnie spacery kawałka miasta.

Lokalizacja zadania:
Parking przy ulicy Głównej, wraz ze ścieżką prowadzącą z parkingu do Kępiny
Kosztorys: 89 989 zł

Jak mieszkańcy ocenili poszczególne projekty?

Łącznie mieszkańcy oddali 733 ważnych głosów:

  1. Pielęgnacja drzewostanu – kaskady kwiatowe – 303 pozytywnych opinii
  2. Zielone wrota Kępiny – 163 pozytywnych opinii
  3. Zielone Przystanki Zduńskiej Woli – 84 pozytywnych opinii
  4. Park kieszonkowy na Ogrodowej – 75 pozytywnych opinii
  5. Społeczny ogród w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych – 64 pozytywnych opinii
  6. 100 drzew dla Zduńskiej Woli – 44 pozytywnych opinii

Urząd przewidział na realizację wybranych projektów 250 tysięcy złotych (o 50 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym).

Proekologiczne projekty można zgłaszać także do dziesiątej edycji Budżetu Obywatelskiego. Do 14 lipca trwa przyjmowanie wniosków. Szczegóły na stronie internetowej.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: