Komendant Główny Policji ogłosił terminy przyjęcia do służby w Policji w roku 2024. Jeśli służba w mundurze była Twoim marzeniem, pierwszy nabór już za trzy tygodnie!

Obserwuj nas:

Lubisz pomagać innym i mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Twojego miasta? Lubisz wyzwania oraz cenisz stabilne warunki zatrudnienia? Zostań policjantem!

Komendant Główny Policji, ogłosił terminy przyjęcia do służby w Policji w roku 2024:

 • 4 marca;
 • 24 kwietnia;
 • 8 lipca;
 • 9 września;
 • 30 października;
 • 30 grudnia

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji, powinny złożyć wymagane dokumenty osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, przy ulicy Spacerowej 27.
Zalety pracy w Policji:

 •     możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;
 •     gwarancja stałych warunków pracy;
 •     ciekawa praca;
 •     możliwość rozwoju zawodowego;
 •     różnorodny system szkoleń;
 •     precyzyjny system wynagrodzenia;
 •     rozbudowany system socjalny.

Kto może zostać policjantem:

 •     obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 •     posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 •     nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo   skarbowe;
 •     korzystający z pełni praw publicznych;
 •     posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 •     dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty:

 1.     podanie o przyjęcie do służby;
 2.     wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B do pobrania w KPP Zduńska Wola (lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju);
 3.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);
 4.     kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);
 5.     książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Więcej o procedurze doboru do służby w Policji oraz dokumenty do pobrania znajdziesz na stronie klikając w link –  https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/co-oferuj/59999,WYNAGRODZENIE-I-WARUNKI-SOCJALNE-W-POLICJI.html

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: