08.10.2021

źródło: Urząd Miasta Zduńska Wola
źródło zdjęcia w tle: www.lecedronem.pl

Sprawdź pozostałe informacje ze Zduńskiej Woli

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej nominował skwer Pawła Królikowskiego do nagrody
w konkursie „Inwestycja z perspektywą”. Najlepszą samorządową inwestycję współfinansowaną z
Funduszy Europejskich wybiorą internauci. Elektroniczne głosowanie potrwa do 10 lutego do godziny 16:00. Strona dopuszcza wielokrotne głosowanie (więc wiecie, co z tym zrobić).

Skwer został zaprojektowany przez mieszkańców. W samym centrum miasta powstał nowy zielony przyczółek. W centralnym punkcie zamontowana została fontanna tryskająca wodą spod powierzchni ziemi, drewniany amfiteatr i wygodne ławki. Można tu odpocząć od miejskiego pędu, spotkać się ze znajomymi czy pograć w szachy. Nowy zieleniec został nazwany imieniem Pawła Królikowskiego.
Zduńskowolanina, znanego aktora filmowego i teatralnego. Uroczyste otwarcie nastąpiło 16 czerwca 2022r. podczas Dni Zduńskiej Woli (choć został oddany do użytku niemal miesiąc wcześniej).

To nie będzie pierwszy raz, kiedy Zduńska Wola zostanie doceniona przez PAP

Zduńska Wola zwyciężyła w konkursie Innowacyjny Samorząd, który zorganizowany został w 2022 roku przez Polską Agencję Prasową. Kapituła konkursowa doceniła aplikację Stop Smog, która wylicza koszty wymiany pieca węglowego. Drugie miejsce w tej kategorii zajęło wówczas Opole, a trzecie – Rzeszów. Do konkursu swój udział zgłosiło niemal 70 gmin miejskich z całej Polski.

Jak zagłosujesz?

  • Wejdź na stronę internetową konkursu
  • Kursorem zaznacz województwo łódzkie i wybierz Zduńska Wola: Skwer Pawła Królikowskiego
  • Wpisz kod, który widzisz na obrazu i oddaj głos.

Wspólna walka ze smogiem, elektryczna komunikacja między miejscowościami czy spójna
sieć ścieżek rowerowych – dziesięć samorządów stworzyło Miejski Obszar Funkcjonalny.
Będą wspólnie startowały po fundusze unijne.

Lokalny Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) stworzyły trzy miasta (Zduńska Wola, Sieradz i Łask)
oraz siedem gmin (Zduńska Wola, Sieradz, Szadek, Zapolice, Buczek, Sędziejowice i
Wodzierady). Władze tych samorządów podpisały dziś umowę o współpracy.

– Mamy wiele wspólnych problemów, które nie znają granic, jak choćby zanieczyszczenie
powietrza. Co z tego, że dzięki miejskiemu programowi Stop Smog aktywnie likwidujemy w
Zduńskiej Woli piece węglowe, skoro wiatr może przynieść pyły znad Sieradza czy Zapolic
– mówi
prezydent Konrad Pokora. – Musimy zacieśnić współpracę. Razem możemy osiągnąć dużo więcej
– dodaje.

Tworzenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych rekomendował polski rząd w Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego 2030. Mają być do nich kierowane dodatkowe środki finansowe z nowej
unijnej perspektywy budżetowej.

– Odległości między naszymi samorządami są na tyle niewielkie, że nie tylko możemy, ale nawet
powinniśmy konsultować realizowane przedsięwzięcia. Sieradzanie nie potrzebują krytej pływalni,
bo przecież jest w Zduńskiej Woli. Na tej samej zasadzie zduńskowolanie mogą z powodzeniem
korzystać z infrastruktury w Sieradzu czy Łasku. Nie musimy powielać inwestycji, których
realizacja i utrzymanie kosztują
– wyjaśnia prezydent Pokora.

Jednocześnie dodaje, że warunkiem takiego harmonijnego rozwoju jest transport, który pozwali
mieszkańcom wszystkich samorządom sprawnie przemieszczać się między miejscowościami.
Dlatego jednym z priorytetów powstałego właśnie MOF będzie stworzenie systemu komunikacji
opartej na pojazdach elektrycznych i ujednolicenie systemu ścieżek rowerowych.

Zduńska Wola została tzw. miejskim rdzeniem powołanego dziś Związku ZIT (zintegrowanych
inwestycji terytorialnych) mającego na celu współpracę pomiędzy samorządami tworzącymi Miejski
Obszar Funkcjonalny Sieradz – Zduńska Wola – Łask. Oznacza to, że będzie jednym z liderów
wspólnie podejmowanych działań.