08.10.2021

źródło: Urząd Miasta Zduńska Wola
źródło zdjęcia w tle: www.lecedronem.pl

Wspólna walka ze smogiem, elektryczna komunikacja między miejscowościami czy spójna
sieć ścieżek rowerowych – dziesięć samorządów stworzyło Miejski Obszar Funkcjonalny.
Będą wspólnie startowały po fundusze unijne.

Lokalny Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) stworzyły trzy miasta (Zduńska Wola, Sieradz i Łask)
oraz siedem gmin (Zduńska Wola, Sieradz, Szadek, Zapolice, Buczek, Sędziejowice i
Wodzierady). Władze tych samorządów podpisały dziś umowę o współpracy.

– Mamy wiele wspólnych problemów, które nie znają granic, jak choćby zanieczyszczenie
powietrza. Co z tego, że dzięki miejskiemu programowi Stop Smog aktywnie likwidujemy w
Zduńskiej Woli piece węglowe, skoro wiatr może przynieść pyły znad Sieradza czy Zapolic
– mówi
prezydent Konrad Pokora. – Musimy zacieśnić współpracę. Razem możemy osiągnąć dużo więcej
– dodaje.

Tworzenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych rekomendował polski rząd w Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego 2030. Mają być do nich kierowane dodatkowe środki finansowe z nowej
unijnej perspektywy budżetowej.

– Odległości między naszymi samorządami są na tyle niewielkie, że nie tylko możemy, ale nawet
powinniśmy konsultować realizowane przedsięwzięcia. Sieradzanie nie potrzebują krytej pływalni,
bo przecież jest w Zduńskiej Woli. Na tej samej zasadzie zduńskowolanie mogą z powodzeniem
korzystać z infrastruktury w Sieradzu czy Łasku. Nie musimy powielać inwestycji, których
realizacja i utrzymanie kosztują
– wyjaśnia prezydent Pokora.

Jednocześnie dodaje, że warunkiem takiego harmonijnego rozwoju jest transport, który pozwali
mieszkańcom wszystkich samorządom sprawnie przemieszczać się między miejscowościami.
Dlatego jednym z priorytetów powstałego właśnie MOF będzie stworzenie systemu komunikacji
opartej na pojazdach elektrycznych i ujednolicenie systemu ścieżek rowerowych.

Zduńska Wola została tzw. miejskim rdzeniem powołanego dziś Związku ZIT (zintegrowanych
inwestycji terytorialnych) mającego na celu współpracę pomiędzy samorządami tworzącymi Miejski
Obszar Funkcjonalny Sieradz – Zduńska Wola – Łask. Oznacza to, że będzie jednym z liderów
wspólnie podejmowanych działań.