Powiat zduńskowolski zaplanował inwestycje na terenie miasta. Zamierza zorganizować dokumentację i kontynuować rozpoczęte już zadania. Chodzi głównie o ulice w Zduńskiej Woli.

Obserwuj nas:

W budżecie powiatu zduńskowolskiego na 2024 rok zaplanowano wydatki na ulice na terenie Zduńskiej Woli. Samorząd powiatowy część działań zamierza prowadzić w porozumieniu z miastem.

Taka współpraca dotyczyła wcześniej między innymi przebudowy ciągu ulic ul. Łaska – ul. Świerkowa, – ul. Jodłowa- ul. Staszica- ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli.

W 2024 roku władze powiatu zduńskowolskiego zaplanowały przygotowania do inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska”. Planowane wydatki mają pokryć koszty przygotowania dokumentacji projektowej. Jej koszt to 172 tys. zł. Miasto Zduńska Wola wykłada 26 911 zł, a powiat 145 289 zł. O planowanej inwestycji oraz zgłaszanych przez mieszkańców wnioskach można przeczytać tutaj.

Powiat zduńskowolski zamierza także przebudować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Łaskiej w Zduńskiej Woli. Będzie to wydatek w wysokości 200 tys. zł.

Kolejna dokumentacja projektowa ma zostać przygotowana dla ulicy Henrykowskiej w Zduńskiej Woli. Powiat w tym roku zamierza wydać na to 150 tys. zł. Projekt ma obejmować przebudowę ul. Henrykowskiej w Zduńskiej Woli od skrzyżowania z ul. Szadkowską do miejscowości Ochraniew.

W tym roku samorząd powiatowy chciałby także kontynuować rozbudowę ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa, – ul. Jodłowa- ul. Staszica- ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli. Chodzi o brakujący odcinek ulicy Jodłowej od skrzyżowania z ulicą Borową oraz ulicy Staszica do skrzyżowania z ulicą Wiosenną. Samorząd na razie przeznaczył 45 tys. zł na wkład własny i liczy na dofinansowanie z funduszy unijnych, o które będzie wnioskować.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: