Zduńska Wola przygotowuje się do wprowadzenia tzw. uchwały krajobrazowej, której projekt został wyłożony do publicznego wglądu.

Obserwuj nas:

Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem uchwały krajobrazowej dla Zduńskiej Woli od 26 stycznia do 16 lutego 2024 r. Uwagi będą przyjmowane do 1 marca 2024 r.

Jest to projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. O wstępnych założeniach pisaliśmy już w sierpniu ubiegłego roku.

Projekt uchwały krajobrazowej będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, Biuro Gospodarki Przestrzennej (budynek nr 2), w godz. 8 – 15 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola (dostępny będzie po opublikowaniu tutaj).

Mieszkańcy do projektu będą mogli wnosić wnioski i uwagi w formie papierowej, przesyłając je pod adres urzędu lub w formie elektronicznej pod adresem: urzad_miasta@zdunskawola.pl.

Uchwała krajobrazowa jest jednym z narzędzi kształtowania jakości przestrzeni. Umożliwia regulowanie zasad umieszczania reklam, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń na całym obszarze miasta. Walorem uchwały krajobrazowej jest to, że dzięki niej można chronić mieszkańców przed nadmierną liczbą obrazów w przestrzeni, ale także daje możliwość poprawy czytelności informacji wizualnej.

Prace nad przepisami dla Zduńskiej Woli trwają od 2021 roku. Między innymi przeprowadzono konsultacje społeczne, w których mieszkańcy mogli wypowiedzieć się w ankiecie. Wówczas wpłynęły 223 ankiety. Mieszkańcy zgadzali się, że reklamy powinny zniknąć z pewnych rejonów miasta.

Zduńskowolanie dopuszczają reklamy na słupach. Nie wypowiedzieli się jednoznacznie co do reklam na przystankach autobusowych, natomiast większość przeciwna była reklamom na budynkach. Wskazywano też na konieczność ograniczenia reklam z oświetleniem, ze względu na występowanie zjawiska zanieczyszczenia świetlnego.

Mieszkańcom nie odpowiadają także ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych i zbyt wysokie ogrodzenia pełne. Przeważająca liczba ankietowanych uznała, że umieszczanie reklam na ogrodzeniach powinno być uregulowane i kontrolowane przez Urząd Miasta Zduńska Wola na terenie całego miasta.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: