Rozpoczął się nabór do szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd. Rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka.

Obserwuj nas:

W poniedziałek, 26 lutego rozpoczęła się, podobnie jak do przedszkoli, rekrutacja do szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025. Prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu.

Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego może zapoznać się z ofertą wszystkich placówek w Zduńskiej Woli i wybrać tę, której oferta najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do wybranej placówki.

Rekrutacja jest prowadzona na portalu pod tym adresem.

Rekrutacja do szkół podstawowych w Zduńskiej Woli na rok szkolny 2024/2025 trwa do 8 marca 2024 r.

Dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły mają pierwszeństwo przyjęcia do niej i odbywa się ono na podstawie zgłoszenia. Wystarczy, że rodzic zaloguje się w portalu rekrutacyjnym, wypełni formularz, wydrukuje i złoży w szkole obwodowej.

Rodzic może jednak wybrać inną placówkę, niż ta w obwodzie. Wtedy ma możliwość wyboru trzech innych placówek w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Obwody szkół podstawowych w Zduńskiej Woli można znaleźć pod tym adresem.

Podczas rekrutacji do szkół podstawowych obowiązują terminy naboru. Do 8 marca do godziny 15:00 trzeba złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Następnie do 13 marca trwać będzie weryfikacja wniosków, a 18 marca o godzinie 15:00 nastąpi podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Po tym etapie rodzice będą mieli czas na potwierdzenie, że dziecko będzie chodziło do wybranej szkoły do 22 marca do godziny 15:00.

Ostateczne listy uczniów zostaną opublikowane 25 marca o godzinie 15:00. Następnie od 3 czerwca do 31 lipca 2024 roku trwać będzie postępowanie uzupełniające.

Rekrutacja do szkoły podstawowej 2024 obejmuje dzieci, które w tym roku kończą 7 lat, czyli z rocznika 2017 (w Zduńskiej Woli zameldowanych jest 350 takich dzieci). Na wniosek rodziców można zapisać do pierwszej klasy także sześciolatki, które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzednim lub uzyskały pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: