Uchwała ma sprecyzować dopuszczalny wygląd oraz wielkość reklam zewnętrznych i innych elementów miasta. Mieszkańcy mogą już zapoznać się z projektem.

Obserwuj nas:

W projekcie podzielono miasto na trzy strefy, w jakich mogą obowiązywać różne zasady umieszczania reklam. Uchwała będzie ustalała między innymi ich wielkość oraz gdzie mogą się pojawiać, w zależności od strefy. Osobne zasady mają obowiązywać dla obszaru centrum Zduńskiej Woli i centrum osiedla Karsznice, a także dla strefy zurbanizowanej i dla strefy działalności gospodarczej.

We wszystkich strefach jednakowe zasady mają dotyczyć reklam świetlnych. Na przykład przewidziano zakaz stosowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych emitujących światło o zmiennym natężeniu lub kolorze.

Wspólne są też zasady dotyczące ogrodzeń w Zduńskiej Woli. Projekt uchwały mówi o obowiązku budowania ogrodzeń ażurowych i zakazie stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych betonowych przęseł, tworzyw sztucznych oraz wykorzystywania elementów refleksyjnych i odblaskowych. Nie będzie to dotyczyć ogrodzeń istniejących przed wejściem w życie nowych przepisów.

Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane został wyłożony do publicznego wglądu. Można się z nim zapoznać od 26 stycznia do 16 lutego 2024 r. Uwagi będą przyjmowane do 1 marca 2024 r.

Projekt uchwały krajobrazowej jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola pod tym adresem.

Mieszkańcy do projektu mogą wnosić wnioski lub uwagi w formie papierowej, przesyłając je pod adres urzędu lub w formie elektronicznej pod adresem: urzad_miasta@zdunskawola.pl.

Uchwała krajobrazowa jest jednym z narzędzi kształtowania jakości przestrzeni miejskiej. Prace nad przepisami dla Zduńskiej Woli trwają od 2021 roku. O pomyśle uchwały w Zduńskiej Woli pisaliśmy już w zeszłym roku (do przeczytania tutaj).

Obserwuj nas: